เกียร์ทด NMRV030 SUNTECH แบบ Hollow Shafts ใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า SUNTECH