เอ ซี มอเตอร์ ( AC MOTOR ) Panasonic รุ่น Electromanetic มอเตอร์เบรค