เอ ซี มอเตอร์ ( AC MOTOR ) Panasonic รุ่น veriable speed มอเตอร์ปรับรอบ