ดี.ซี. มอเตอร์ ( D.C. MOTOR ) หรือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current motor ) ชนิดแปรงถ่าน และ DC ฺBRUSHLESS