ดี.ซี. มอเตอร์ ( D.C. MOTOR ) หรือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current motor ) ชนิดแปรงถ่าน กำลังไฟ DC 12V , 24V , 90V ความเร็วรอบอยู่ที่ 1800RPM และ 3000RPM

มอเตอร์เกียร์ DC ( มอเตอร์ ดี.ซี. )
DC Motor Series ขนาด 6,15,25,30,40,65,90,120,250W กำลังไฟ 12V , 24V , 90V อัตราทด 1:3 - 1:200 ( 10-600RPM ) ลักษณะการใช้งาน ขนาด เหมือน มอเตอร์ AC  มอเตอร์รุ่นนี้ไม่สามารถติดเบรคเพิ่มได้ D.C. Motor คือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current motor ) หรือที่เราเรียกว่า ดี.ซี. มอเตอร์ ( D.C. MOTOR ) เป็นเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล หลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( Direct current motor ) เมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในมอเตอร์ ส่วนหนึ่งจะแปรงถ่านผ่าน Commutator เข้าไปในขดลวด Armature สร้างสนามแม่เหล็กขึ้น และกระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปในขดลวดสนามแม่เหล็ก ( Field coil ) สร้างขั้วเหนือ-ใต้ขึ้น จนเกิดสนามแม่เหล็ก 2 สนาม ในขณะเดียวกันตามคุณสมบัติของเส้นแรง แม่เหล็กจะไม่ตัดกัน ทิศทางตรงข้ามจะหักล้างกันและทิศทางเดียวจะเสริมแรงกัน ทำให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์มาเจอร์ ทำให้อาร์มาเจอร์นี้หมุนได้ อาร์เมจอร์ที่หมุนนี้เรียกว่า โรเตอร์ ( Rotor )
 


D.C. MOTOR มี 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ
1.สเตอเตอร์ Stator เป็นส่วนที่อยู่กับที่ ประกอบด้วยโครงภายนอกทำหน้าที่เป็นทางเดินเส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ให้ครบวงจร และยึดส่วนประกอบอื่น ๆ ให้แข็งแรง Stator ทำด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กเหนียว รูปทรงกระบอก มีลักษณะเป็นขั้วแม่เหล็กยื่นทำด้วยเหล็กแผ่นบาง ๆ เคลือบด้วยฉนวนเรียงซ้อนกัน ผิวด้านหน้าเป็นรูปโค้งรับกับทรงกลมของ Armature และที่แกนเหล็กจะพันด้วยขดลวดทองแดงทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อสร้างเส้นแรงแม่เหล็กให้เกิดขึ้น อาจจะมี 2 ขั้ว 4 ขั้ว หรือหลายขั้วขึ้นอยู่กับการออกแบบมอเตอร์ นอกจากนั้นยังมีแปรงถ่านและซองติดตั้งไว้สัมผัสกับ Commutator ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่มอเตอร์เพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยมีฝาปิดหัวท้ายสำหรับรองรับ Bearing และเพลาอีกด้วย แปรงถ่าน ทำด้วยคาร์บอนมีรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในช่องแปรงถ่านมีสปริงกดอยู่ด้านบนเพื่อให้ถ่านนี้สัมผัสกับซี่ Commutator ตลอดเวลาเพื่อรับและส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างขดลวด Armature กับวงจรไฟฟ้าจากภายนอก คือถ้าเป็นมอเตอร์กระแสตรงจะทำหน้าที่รับกระแสจากภายนอกเข้าไปยัง Commutator ให้ลวด Armature เกิดแรงบิดทำให้มอเตอร์หมุนได้
2.ตัวหมุนหรืออาร์เมเจอร์ (Armature) มีลักษณะเป็นทุ่นทรงกระบอก ทำด้วยแกนเหล็กแผ่นบาง ๆ อัดซ้อนกันที่ผิวด้านหน้าของทรงกระบอก
 


โดย มอเตอร์ DC SUNTECH จะมีทั้งรุ่น แปรงถ่าน และ DC ฺBRUSHLESS โดยบทความนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ มอเตอร์ DC แปรงถ่านเป็นหลัก หากท่านผู้อ่านสนใจ DC ฺBRUSHLESS หรือ มอเตอร์บัสเลส ด้วยให้ คลิ๊กที่นี่  โดย มอเตอร์ DC SUNTECH จะมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ ขนาด 6W จนถึง 250W กำลังไฟมีให้เลือกทั้งแบบ DC 12V , 24V , 90V ความเร็วรอบอยู่ที่ 1800RPM และ 3000RPM  โดยรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นรุ่นที่เป็นเพลากลม ส่วนรุ่นเพลาเฟืองจะใช้งานร่วมกับเกียร์ทด SUNTECH ซึ่งมีอัตราทดให้เลือกใช้มากมายตั้งแต่ RATIO 1:3 - 1:200 ( 10-600RPM ) และในรุ่น 24VDC สามารถใช้งานร่วมกับ SPEED CONTROL DC รุ่น DUS-22 ได้ สามารถดูรายละเอียดได้โดย คลิ๊กที่นี่  มอเตอร์ DC รุ่นนี้ไม่สามารถติดตั้งชุดเบรคเพิ่มได้