ทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer Pump) 2 pump ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำแบบมาตรฐาน ส่งน้ำขึ้นดาดฟ้า แบบ 2ตัว สลับการทำงาน


ทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer Pump) 2 pumpตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ ตู้ควบคุมปั๊มน้ำแบบมาตรฐาน ส่งน้ำขึ้นดาดฟ้า แบบ 2ตัว สลับการทำงาน ทำหน้าที่ รับ -ส่ง น้ำจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง หรือสูบน้ำจากบ่อไปยังอีกบ่อหนึ่ง นิยมใช้ใน อาคารสูง คอนโดมิเนียม หอพัก ต่างๆ เพื่อสูบน้ำจากบ่อด้านล่าง ขึ้นไปเก็บบนแท็งค์เก็บน้ำชั้นดาดฟ้า สำหรับจ่ายน้ำลงมาใช้งานตามชั้นต่างๆ ของอาคาร


ควบคุมการสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานสูบน้ำขึ้นสู่ถังเก็บจนได้ระดับที่ต้องการแล้วจึงหยุดปั๊มโดยอาศัยการควบคุมการทำงานของตู้คอนโทรล การควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำมี 2ระบบ แบบ Manual Control คือการสั่งงานด้วยมือกด start ทำงาน กด stop เพื่อหยุดการทำงาน
แบบ Automatic Control หลักการทำงานจะทำงานตามระดับของลูกลอยไฟฟ้า เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติโดยผ่านลูกลอย เพรสเชอร์ สวิทช์ Pressure switch (สวิทช์แรงดัน) และ ทามเมอร์ Timer เป็นต้น โดยเมื่อน้ำลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ ลูกลอยไฟฟ้าจะสั่งให้ปั๊มตัวที่1 ทำงานสูบน้ำจนเต็มแล้วก็หยุด พอระดับน้ำลดอีกครั้งปั๊มน้ำตัวที่ 2จะทำงานสูบน้ำจนเต็ม ปั๊มน้ำทั้ง2ตัว จะสลับการทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ

-ใช้ได้กับปั๊มน้ำขนาดไม่เกิน 5.5Kw(7.5HP) 2ชุด ทั้ง1เฟสและ3เฟส (ระบุปั๊มก่อนสั่งซื้อ)
-ปั๊มน้ำจะทำงานสลับกันทุกครั้งที่ระดับน้ำบนแท้งค์ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ หยุดเองเมื่อน้ำถึงระดับ
-ปั๊มน้ำจะหยุดทำงานเมื่อบ่อหรือถังด้านล่างระดับน้ำต่ำกว่าที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันมอเตอร์ใหม้
-มีระบบ AUTO และ MANAUL
-มี OVERLOAD RELAY ป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากการทำงานเกินกำลัง
-มี PhaseProtaction ป้องกันการเสียหายจากไฟฟ้าด้านขาเข้า
-ตู้กันฝุ่น หรือ ตู้คอนโทรลแบบฝาสองชั้น มีหลังคา และฝากระจก
-ใช้ได้กับทั้งลูกลอยไฟฟ้าและก้านอิเล็คโทรด Electrode (ระบุตอนสั่งซื้อ)